چه نوع صابونی برای شما مناسب است بیشتر بدانیم

۱. این درست است که می گویند صابون، پوست را خشک می کند؟

قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهم، لازم است بدانید که pH طبیعی پوست ۵/۵(اسیدی) و این pH برای...