آیا میدانستید که وحشتناکترین بیماری قرن یعنی آلزایمر که با حواس پرتی های کوچک شروع می شود بر اثر مصرف شکر بوجود می آید؟
این به آن معناست که تا ۲۵ سال دیگر نیمی از جمعیت میانسال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآوری در انتظارشان است!

آیا میدانستید که عامل اصلی افسردگی شکر است؟ بیشترمردم تصور می کنند با خوردن چیزی شیرین روحیه شان شاد خواهد شد در حالیکه کاملا بر عکس است!
شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیادی است که به آن دارند و با خوردن آن آرامش می یابند اما در روحیه و امواج مغزیشان اثرمتضاد دارد!

آیا میدانستید که شکر سبب بی حوصلگیست و کسانی که شکر مصرف میکنند به هیچ عنوان میلی به ورزش و فعالیت های بدنی ندارند ؟

آیا میدانستید که شکر امواج مغزی"دلتا، آلفا ، تتا"را زیاد می کند که در نتیجه این افزایش قدرت تمرکز و تصمیم گیری در انسان از بین می رود ؟

آیا میدانستید که سردردهای بی موقع و بی دلیل و میگرن بر اثر مصرف چیزهای شیرین است ؟

آیا میدانستید که شکر ریسک بسته شدن رگهای خونی را زیاد می کند ؟

(دوست من آرزوی من سلامتی بدن و روحیه ای شاد در همه سالهایر زندگیتان هست.)