لینکهای زیر بازیهای هدفمند و بسیار جالبی را در اختیار شما قرار میدهد که با حداقل امکانات در آپارتمان قابل اجرا می باشند.

http://safire-shadmani.persianblog.i...B1%D8%B2%DB%8C


http://b-meslebazi.ir/


http://berimbazi.persianblog.ir/

http://safire-shadmani.persianblog.i...A8%D8%B4%DB%8C