راهنمای مراقبت بهداشتی ویژه سندروم داون

افراد با سندروم داون علاوه بر مراقبت های بهداشتی معمول همگانی باید تحت معاینات و توجهات خاص قرار گیرند.
نکاتی که در این راهنما فراهم گردیده است هم برای والدین و هم برای کلیه متخصصین کودکان داخلی ،ژنتیک،فیزیوتراپ،گفتار درمان،شنوایی سنج و همه افرادی که به نحوی در خدمات دهی افراد با سندروم داون نقش دارند،مفید وضروری است.
آگاهی ودانش عمومی در این زمینه، موجب بالا رفتن سطح بهداشت و سلامت افراد سندروم داون میگردد و زمینه دخالت آنان در فعالیت های معمول اجتماعی فراهم می آید.
مراقبت های بهداشتی بر اساس گروه های سنی دسته‌بندی میشوند:
نوزادان (از تولد تا یک ماهگی)
شیرخوارگان(یک تا دوازده ماهگی)
کودکان(یک تا دوازده سالگی)
نوجوانان(دوازده تا هجده سالگی)
بالغین(بالای هجده سال)

1)نوزادان (از تولد تا یک ماهگی)
شرح حال:در صورت مشاهده استفراغ یا عدم دفع مدفوع،انسداد دستگاه گوارش بررسی شود.
بررسی وضعیت تغذیه بسیار مهم است تا بدانیم کالری کافی به نوزاد میرسد
معاینات:1)معاینه قلب 2)معاینه چشم 3)معاینه گوش 4)معاینه ملاج بررسی های آزمایشگاهی و مشاوره:
*کاریوتیپ(آزمایش کروموزومی)
* مشاوره ژنتیک
*آزمایش کامل خونه و بررسی پلاکت ها وتیروئید
*انجام اکوکاردیوگرام توسط متخصص قلب
*بررسی شنوایی به روش abrجهت تشخیص کمبود شنوایی حسی عصبی مادر زادی
توصیه ها: خانواده رامتوجه اهمیت شروع به موقع اقدامات درمانی مانند گفتار درمانی،کاردرمانی،....کرده و اثرات مداخله زود هنگام را توضیح دهیم

2)مراقبت های شیر خوارگان(یک تا دوازده ماهگی)
*در مورد عفونتهای تنفسی مراقب باشیم
*در صورت یبوست اقدامات تغذیه ای را شروع کنیم
*در مورد خرخر شبانه که ممکن است نشانه آپنه(وقفه تنفسی درخواب یا قطع تنفس در خواب) انسدادی باشد توجه کنیم
*بررسی وضعیت رشد
*معاینه دقیق عصبی،عضلانی اسکلتی
*معاینه دقیق لگن جهت بررسی در رفتگی
بررسی‌های آزمایشگاهی:
بررسی توسط متخصص قلب و انجام اکو کاردیوگرام (در صورتی که در دوره نوزادی انجام نشده باشد)
*بررسی شنوایی به روش abrدر سه ماهگی
*معاینه چشمی توسط چشم پزشک در 6 ماهگی،در صورت وجود نیستاگموس،شواهد کاهش بینایی،...
*انجام آزمایشات تیروئید در 6و12ماهگی.
*در صورت عفونتهای مکرر گوش معاینه توسط متخصص گوش و حلق و بینی انجام شود.
*توصیه ها:
تاکید بر مداخله زودهنگام
بررسی وضعیت جسمی حرکتی کودک توسط کاردرمان آگاه به مسائل رشد و تکاملی کودکان در سه ماهگی.
معاینه توسط گفتار درمان در 6ماهگی
در یک سالگی مجددا بررسی تکاملی انجام شود تا نقاط قوت وضعف کودک مشخص شده و برای آینده برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.