چرا داشتن یک بچه کله شق، خوب است


پژوهشگران دانشگاه توبینگن با رصد کردن کودکان از دوران قبل از مدرسه تا بزرگسالی، دریافته اند بچه هایی که به صورت متوالی، قوانین را می شکنند و یا با پدرمادرشان به مخالفت و اعتراض می پردازند، در بزرگسالی به موفقیت های شغلی و تحصیلی و درآمد بیشتری می رسند.

پژوهشگران معتقدند که علت این پدیده، رقابت جویی و زیاده طلبی این افراد است. این افراد در مذاکره استخدامی، حقوق های بیشتری را می طلبند و ریسک پذیری بیشتری برای رسیدن به اهدافشان دارند.
نشانه بچه های کله شق این است که به هر قیمتی خواهان رسیدن به خواسته شان هستند و واکنش های غریزی قدرتمندی دارند. این بچه ها کاری را انجام می دهند که خودشان فکر می کنند درست است نه کارهایی که دیگر بچه ها انجام می دهند.
اگر پدرمادرها بتوانند این بچه شان را انگیزه دهند و انرژی شان را به اهداف واقعی و عملکرد تحصیلی، سوق دهند آنها بهترین کار را انجام می دهند حتی اگر لازم باشد به تنهایی. برای این کار، راه گفتگو را همواره باز بگذارید. از کودک بخواهید که نگرش خود را توضیح دهد. فقدان منطق او را گوشزد کنید. و اگر شما را متقاعد کرد، مذاکره کنید. از موضع بالانر و اینکه پدرمادر هستید، او را وادار به پذیرش از خود نکنید.

مترجم: حمید همتی
http://time.com/4130665/why-its-grea...lflow_facebook