دامنه توجه انسان به علت تکنولوژی های جدید کمتر از یک ماهی قرمز شده است.


یک مطالعه نشان می دهد که میانگین دامنه توجه ( تمرکز) انسان ها به هشت ثانیه رسیده است که از متوسط دامنه توجه ماهی های کوچک قرمز کمتر است.

محققان شرکت مایکروسافت در یک مطالعه که شامل ترکیبی از نظرسنجی ها و بازی های ذهنی بود اثر فناوری تلفن همراه را بر دامنه توجه انسان ها مورد بررسی قرار دادند.

این مطالعه نشان داد که دامنه توجه انسان ها در حال کوتاه شدن است و محققان علت این موضوع را بیشتر از هر چیز استفاده از تجهیزات الکترونیک و رسانه های مختلف می دانند.

نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط دامنه توجه بزرگسالان در عصر اطلاعات اکنون به هشت ثانیه رسیده است این در حالی است که در سال 2000 این دامنه توجه 12 ثانیه بود.

با این حساب دامنه توجه انسان یک ثانیه کوتاهتر از دامنه توجه ماهی قرمز است.

اما این مطالعه در عین حال نشان داد، کاربرانی که به اندازه زیادی از فناوری استفاده می کنند عملکرد بهتری در انجام چند کار دارند.

محققان گمان می کنند که برخورداری از یک دامنه توجه اندکی کوتاه تر می تواند پاداشی برای مغز باشد که خود را بهتر با استفاده از منابع چندگانه اطلاعات و سرگرمی تطبیق دهد. اما این اطلاعات بدان معنی نیست که مغز انسان کاملا تغییر کرده است.

مترجم:مهرداد نامدار
http://zagroslib.com/article?id=355