عرفهای اجتماع اصول اخلاقی ای رو به ما آموزش میدهند که در واقع قانون نیستند ولی در جامعه پذیرفته شده.پس عرفها از کودکی بصورت غیر مستقیم به همه ی ما آموزش داده شده اند.
سالها پیش به اتفاق پسرم علیرضا برای رفع ابهامات یا ساده تر بگم عادی شدن بعضی مسائل نزد یکی از دوستان حضور یافتیم. دوستمان گویا عادت داشت با صدای بلند فکر کنه چون کلا میشه فهمید داره به چی فکر می کنه.در این حضور هم صدایی می گفت چرا اومدید تازه داشت همه چیز ....که امواج قطع شد...
بهر حال گاهی وارد میدان حل مسئله شدن کمک بهتری می کنه تا ایجاد فاصله .
یه ضرب المثله که می گه جنگ اول به از صلح آخره.
حالا همه رو بلاک کنید.