مردی با وجود ابتلا به سندروم داون ۷۷ سالگی خود را جشن گرفت.

او كه ركورددار زندگي سالم با وجود زندگي در اين شرايط است از سال2008 ركورد خود را حفظ كرده است. خانواده كندي‌ كريج تسليم شرايط او نشده و مدام با رسيدگي‌هاي پزشكي و به‌ويژه توجه عاطفي به كندي او را سالم و سر زنده نگه داشته‌اند. مادر ايرلندي آقاي كندي مي‌گويد: او هديه‌اي از سوي خداست بنابراين بايد هميشه كاري كنم تا لبخند از روي صورتش محو نشود.