سن حرف زدن کودکان

سن حرف زدن کودکانحرف زدن بچه از چه سنی ؟ در این نوشته در مورد سن حرف زدن کودکان صحبت می کنیم. خیلی از والدین نسبت به حرف زدن کودکشان نگران هستند و بدنبال پاسخ این سوال هستند که کودکان از چه سنی شروع به حرف زدن می کنند؟

سن حرف زدن کودکان (تولد تا یک سالگی )

در این جدول شما می بینید که کودکان زیر یکسال چه توانایی گفتاری دارند این مقوله در دو ستون شنیدن – درک کردن و سخن گفتن ذکر شده اند. اگر فرزندی زیر یکسال سن دارید به این جدول نگاه کنید و جواب سن حرف زدن کودکان و یا حرف زدن بچه از سنی را پیدا کنید.
شنیدن و درک کردن سخن گفتن
از تولد تا سه ماهگی
 • با شنیدن صداهای بلند از جا می پرد
 • وقتی کسی با او صحبت می کند، ساکت می شود یا می خندد
 • به نظر می رسد که صدای شما را می شناسد و اگر در حال گریه کردن باشد، ساکت می شود
 • در زمان مکیدن، در واکنش به صداهایی که می شنود، مکیدن خود را کم یا زیاد می کند
از تولد تا سه ماهگی
 • از خودش صداهای جالبی در می آورد (کو کو ، گوگو)
 • وقتی خواسته های متفاوتی داشته باشد، گریه هایش هم تغییر می کند
 • هنگام دیدن شما لبخند می زند
چهار تا شش ماهگی· چشمانش به دنبال صداها حرکت می کنند
· نسبت به تغییر تن صدای شما واکنش نشان می دهد
· به اسباب بازی هایی صدادار توجه می کند
· به موسیقی توجه می کند
چهار تا شش ماهگی
 • با انواع زیادی از صدا ها که بیشتر شبیه صداهای گفتاری هستند، قان و غون می کند. صداهایی مثل p, b ,n
 • تبسم می کند و می خندد
 • به صورت هیجان زده و ناراحت صداسازی می کند
 • ·وقتی تنها مانده و یا باشما بازی می کند به آرامی صدا در می آورد
هفت تا دوازده ماهگی
 • از بازیهایی مثل “دالی موشه” لذت می برد
 • می چرخد و به دنبال صدا ها می گردد
 • وقتی با او حرف می زنند نگاه می کند
 • کلماتی را که مربوط به اشیائ آشناست تشخیص می دهد، مثل لیوان، آب، شیر، شیشه، شانه
 • کم کم به در خواست ها پاسخ می دهد ( مثل “بدو بیا”،” بده”)
هفت تا دوازده ماهگی
 • در قان و غون او زنجیره های کوتاه و بلند صدا ها شنیده می شود، مثل:دادا ، لا لا ، با با با با
 • برای جلب توجه از صداهایی غیر از گریه ویا از گفتار استفاده می کند
 • برای برقراری ارتباط از اشاره و حرکات بدنی استفاده می کند . مثلاً تکان تکان می خورد، دستهایش را باز می کند تا بغلش کنید
 • صداهای گفتاری مختلف را تقلید می کند
 • در حدود سن یکسالگی ، یک یا دو کلمه دارد (ماما، بابا، دَدَ، بای بای)، هرچند که ممکن است کاملاً واضح نباشند

توانایی گفتار و زبان کودکان یک تا دو ساله

شنیدن و درک کردن سخن گفتن
 • اگر از او بخواهید، بعضی از اعضای بدنش را نشان می دهد ( مثل دستت کو؟)
 • دستورات ساده را اجرا می کند و سؤالات ساده را می فهمد.( مثل: توپو قِل بده، نی نی رو بوس کن، کفشت کجاست؟ )
 • به داستان های ساده و شعر و سرود گوش می دهد
 • وقتی نام عکس های کتاب را بگویید، آنها را نشان می دهد

 • ·هر ماه کلمات بیشتری می گوید
 • بعضی از کلمات پرسشی را بکار می برد ( مثل: بابا کو؟ ، بریم دَ دَ ؟ ، این چیه؟ )
 • از ترکیب های دو کلمه ای استفاده می کند ( بابا من، لالا نه، مامان دَدَ )
 • بسیاری از صداهای گفتاری ( همخوان ها) را در ابتدای کلمات بکار می برد. ( یعنی صدای ابتدایی بیشتر کلمات را درست تلفظ می کند)

توانایی گفتار و زبان کودکان دو تا سه ساله

شنیدن و درک کردن سخن گفتن
 • معنی کلمات متضاد را می فهمد ( تو- بیرون، بالا – پایین ، کوچک – بزرگ، برو – بایست)
 • دستورات دوقسمتی را انجام می دهد ( کتاب را بردار بذار روی میز)
 • مدت طولانی تری به قصه ها گوش می دهد و از شنیدن آنها لذت می برد
 • تقریباً برای هر چیزی یک کلمه دارد
 • در صحبت کردن و سؤال پرسیدن از جملات دو یا سه کلمه ای استفاده می کند
 • صداهای k, g, f, t, d, n را بکار می برد
 • گفتار او بیشتر وقت ها برای شنونده های آشنا ، قابل فهم است
 • اغلب وقتی شیئی را نام می برید، به دنبال آن می گردد و یا به آن توجه می کندتوانایی گفتار و زبان کودکان سه تا چهار ساله

شنیدن و درک کردن سخن گفتن
 • وقتی از اتاق دیگری صدایش می زنید، می شنود
 • صدای رادیو و تلویزیون را در سطح بلندی که سایر افراد خانواده گوش می کنند، می شنود
 • به سؤالات ساده ای که با “کی”، “چی”، “کجا”، و “چرا” شروع می شوند، پاسخ می دهد

 • در مورد کارهای مهد کودک یاخانه دوستانش صحبت می کند
 • افرادی که عضو خانواده نیستند، معمولاً گفتار اورا می فهمند
 • از جملات زیادی که حاوی چهار کلمه یا بیشتر باشند، استفاده می کند
 • اغلب راحت و بدون تکرار هجا یا کلمات صحبت می کندتوانایی های گفتار و زبان کودکان چهار تا پنج ساله

شنیدن و درک کردن سخن گفتن
 • به داستان های کوتاه توجه می کند و به سؤالات ساده در مورد آنها
 • از جملاتی استفاده می کند که شامل جزئیات زیادی است( سیبی که از همه بزرگتره مال منه)
 • داستان هایی تعریف می کند که به موضوع مربوط است
 • به راحتی با کودکان و بزرگسالان ارتباط برقرار می کند
 • بیشتر صداهای گفتاری را درست تلفظ می کند، بجز بعضی از صداها که هنوز ممکن است درست تولید نشوند، مثل: l, s,r, v, z, ch, sh
 • کلمات هم قافیه می گوید
 • نام بعضی از حروف و اعداد را می گوید
 • از نظر دستور زبان مثل بقیه اعضای خانواده صحبت می کند


شما در حال خواندن نوشته سن حرف زدن بچهسن حرف زدن کودکحرف زدن نوزاد از چه ماهگی است ؟کودک از چند ماهگی حرف می زند – هستید .

سن حرف زدن کودکان (مهارتهای درکی ) :

کودکان قبل از اینکه زبان بگشایند و اولین کلمات را بیان کنند برخی کلمات را درک می کنند.
سن درک خشم و ناراحتی و مهربانی
بین ۲ تا ۴ ماهگی ، کودکان پاسخ به معنای آهنگهای مختلف صدا مثل خشم ، نرمی و مهربانی و صداهای بازی گونه را آغاز می کنند. ( متوجه خشم شما می شوند.)
سن درک گفته های ساده مانند بای بای
حدود ۶ ماهگی گفته های مختلف مانند ” بای بای کن ” “دست بزن” را درک می کنند.
حدود ۸ ماهگی کودکان درک برخی از عبارات مثل “بیا اینجا” را بدست می آورند.
سن درک دستورات ساده:
۱۳ تا ۱۸ ماهگی از دستورات ساده پیروی می کنند.
با افزایش سن واژگان درکی کودک بیش از پیش افزایش می یابد.
واژگان درکی بیشتر از واژگان بیانی است.

شما در حال خواندن نوشته سن حرف زدن بچهسن حرف زدن کودکحرف زدن نوزاد از چه ماهگیکودک از چند ماهگی حرف می زند – هستید .

سن حرف زدن کودکان ( مهارتهای بیان گفتار ) :

کودک با بیان اولین کلمات ، استفاده از زبان گفتاری را برای برقراری ارتباط آغاز می کند.

سن بیان اولین کلمات:
اگر منظور از سن حرف زدن کودکان ، سن بیان اولین کلمات باشد باید بگویم که کودکان معمولا اولین کلمات خود را در سنین ۱۰ تا ۱۵ ماهگی بیان می کنند.

سن بیان اولین جملات و ترکیب کلمات:
با افزایش خزانه واژگان بیانی ، کودکان از مرحله یک کلمه ای عبور می کنند و ترکیب کلمات را آغاز می کنند.
ترکیبات دوتایی واژه ها و یا گفتار دو کلمه ای حدود ۱۸ ماهگی آغاز می شود.
برخی از کودکان در حدود ۲ سالگی بیان جملات ۳ یا ۴ کلمه ای مثل سئوالات ، دستورات ، عبارات و اظهارات را شروع می کنند.
در پایان ۳ سالگی ، جمله و عبارات ۴ یا ۵ کلمه از کودک شنیده می شود.
خطاهای گرامری از ویژگیهای گفتار کودکان حدود ۴ سالگی است.
تا پایان ۴ سالگی ، خطاهای گرامری کاهش می یابد.

این روند عمومیت دارد و در تمام کودکان صدق می کند؟

این روند در بیشتر کودکان دیده می شود اما به هر حال قانون کلی نیست و در مورد همه صدق نمی کند. در برخی خانواده ها کودک با تاخیر به حرف می افتد. معمولا کودکانی که در خانواده های پرجمعیت زندگی می کنند و برادر و خواهر دارند، زودتر شروع به حرف زدن می کنند اما کودکان تک فرزند که در خانواده های کم جمعیت زندگی می کنند، دیرتر به حرف می آیند.

اگر کودکمان تاخیر داشت مراجعه کنم؟

اگر کودکتان تاخیر داشت بهترین اقدامی که می توانید انجام بدهید ، مراجعه به آسیب شناس گفتار و زبان است. دقت کنید تنها متخصص جهت ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان ، گفتار درمانگر است.
گروه تلگرامی سوال و جواب فرشتگان سندرم داون
https://t.me/joinchat/BYtFQERoo_5DubTVqJalPg