واقعیت هایی در مورد لکنت

واقعیت هایی درباره لکنت – در این نوشته درباره واقعیت هایی در مورد لکنت زبان صحبت می کنیم . این نوشته ها از کتاب راهنمای لکنت برای معلمان ترجمه ابراهیم برزگر بفروئی ، میثم شفیعی ، سید شهاب الدین حسینی نسب و عاطفه موذنی نوشته شده است.

پسرها یا دخترها

پسرها بیشتر ازدخترها دچارلکنت می شوند.دردوسالگی نسبت آن تقریبا۲به۱ است امادرپنج سالگی این نسبت تقریبا۴به۱می شود.

تا کی؟

تقریبا پنچ درصداز تمام کودکان یک دوره شیش ماهه یا بیشتر،لکنت را طی می کنند.سه چهارم آنها بابزرگ شدن بهبود می یابند درحالی که یک درصدآنها مشکل طولانی مدت می شوند.

درمان لکنت

گفتار درمانی به کودکان کمک می کند تا راحت تر وحتی روان تر حرف بزنند.همچنین رفتارواحساسات سالمی نسبت به صحبت کردن داشته باشد.
علت لکنت

تفاوت های روان شناختی منجر به لکنت نمی شود.کودکان به دلیل اینکه بسیار مضطرب،خجالتی وافسرده هستندشروع به لکنت نمی کنند.

لکنت و هوش

کودکان مبتلا به لکنت ازلحاظ هوشی یا دیگر کودکان تفاوتی ندارند.

تاثیر موقعیت بر لکنت

میزان لکنت با توجه به موقعیت گفتاری وشریک ارتباطی تغییر می کند.به عنوان مثال کودک ممکن است هنگام صحبت با دوستش اصلا لکنت نکند درحالی که در هنگام بلندخواندن از روی متن در کلاس بیشتر لکنت کند.
شدت لکنت در گذر زمان

لکنت ممکن است دوره ای باشدبه این معناکه می آیدومیرود.فراوانی وشدتلکنت کودک ممکن است درطی هفته ها وماه ها تغییرات چشم گیری داشته باشد.
آگاهی از لکنت

کودکان ممکن است از لکنت خود آگاه باشند ودرفعالیت های کلاسی شرکت نکنند.
بسیاری ازافراد مشهوروسرشناس لکنت داشته اند.

رفع لکنت زبان در کودکان لکنت زبان

در نوشته رفع لکنت زبان کودکان ما درباره روشهای مفید جهت کمک به بهبود لکنت زبان صحبت کردیم.


گروه تلگرامی سوال و جواب فرشتگان سندرم داون
https://t.me/joinchat/BYtFQERoo_5DubTVqJalPg