گفتار درمانی حرف ق


آموزش تلفظ صحیح حرف “ق” معمولا کار سخت و زمان بری است . سن فردی که مشکل در تلفظ حرف ” ق” دارد نیز بر زمان درمان تاثیر دارد. هرچه سن کمتر باشد یادگیری آن راحتر است . تصحیح تلفظ واج ر در دوران کودکی آسانتر و نتیجه بخش تر خواهد بود تا بزرگسالی . برای گفتار درمانی حرف ق در هر سنی با مراجعه به آسیب شناس گفتار و زبان می توانید آن مشکل را رفع کنید. در اینجا لیستی از مراکز گفتار درمانی را گرد آورده ایم که می توانید با مراجعه به یکی ازآنها آموزش تلفظ حرف ق را یاد بگیرید و مشکل در تلفظ صجیح واج ق را برای همیشه بر طرف کنید . در پایین همچنین یکسری راهکار برای شما آورده ایم که می توانند کمک کننده باشند.

آموزش تلفظ حرف ق


اگر شما در تلفظ صحیح حرف ق مشکل دارید ولی واج گ را به راحتی تولید میکند میتوانید از روشهای زیر رفع مشکل در تلفظ حرف ق استفاده کنید:
۱-اطمینان یابید از نظر شنیداری میتوانید بین این دو صدا (گ و ق )تمایز قائل شود. یعنی الگوی صحیح و غلط را براحتی از هم تمییز دهید. اگر نتوانستید ، تمرینات تمییز شنیداری توسط آسیب شناس گفتار و زبان ( گفتار درمانگر ) باید در برنامه گنجانده شود.
٢- از او بخواهید دهانش را کاملا باز کند و سپس هجای قا را تولید کند. دهان باید تا حداکثر میزان ممکن باز شود و سپس صدا تولید گردد.

٣- اگر بعد از باز کردن اغراق آمیز دهان، باز هم بجای قا صدای گا را تولید کرد قاشقک یا آبسلانگ را روی قسمت میانی و خلفی زبان قرار داده و مانع از تولید صدای گ شوید. در این حالت در هنگام تولید هجای قا براحتی صدای ق را خواهید شنید.
کند.۵- اگر علیرغم این اقدامات باز موفق به تولید صدای ق نشد، از او بخواهید صدای ق را به صورت سایشی تولید کند(شبیه به غ در عربی). به او الگو بدهید تا تکرار کند. غرغره کردن آب در گلو نیز به ایجاد توانایی تولید این صدا کمک میکند.

تذکر: همیشه اصلاح صدای ق را از هجاهای قا و قَ شروع کنید و در صورت موفقیت، سایر هجاها را در برنامه درمان بگنجانید.

دکتر سید مجید رفیعی

تا چه سنی مشکل در تلفظ حرف “ق” امکان درمان خود به خودی دارد؟


کودکان طبیعی حداکثر تا ۵ سالگی باید واج “ق” را بدرستی تلفظ کند.
آیا در بزرگسالان آموزش واج “ق” نتیجه بخش خواهد بود؟


آموزش تلفظ حرف ق در هر سنی امکان پذیر است . البته برای درمان حرف “ق” می بایست به آسیب شناس گفتار و زبان مراجعه کنید. هرچه سن فرد بیشتر شود احتمال درمان خود به خودی کمتر خواهد بود و طول درمان بیشتر خواهد بود ولی با این وجود درمان قطعی است.