تلفظ صحیح حرف ر

آموزش تلفظ صحیح حرف ر معمولا کار سخت و زمان بری است . سن فردی که مشکل در تلفظ حرف ” ر” دارد نیز بر زمان درمان تاثیر دارد. تصحیح تلفظ واج ر در دوران کودکی آسانتر و نتیجه بخش تر خواهد بود تا بزرگسالی . در هرحال در هر سنی با مراجعه به گفتار درمانی این مشکل بر طرف خواهد شد.
در چه سنی کودک باید حرف “ر” را بدرستی تلفظ کند؟

کودکان طبیعی حداکثر تا ۵ سالگی باید واج “ر” را بدرستی تلفظ کند.
آیا در بزرگسالان درمان نتیجه بخش خواهد بود؟

قطعا بله ، هرچه سن فرد بیشتر شود احتمال درمان خود به خودی کمتر خواهد بود و طول درمان بیشتر خواهد بود ولی با این وجود درمان قطعی است.
راهکارهای درمانی تلفظ صحیح حرف ر

در اینجا به معرفی راهکارهای درمانی تلفظ ر پرداختیم این راهکارهای عبارتند از :


-مراجعه به گفتار درمانی:

آسیب شناسان گفتار و زبان ( گفتار درمانگران ) ، تنها متخصصانی هستند که برای ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان آموزش های دانشگاهی دیده اند.

-آموزش جایگاه تولید :

در این تصویر جایگاه صحیح حرف “ر” در زبان فارسی می بینید.(این تصویر از نرم افزار تولید بیان گرفته شده است)

-جارو زدن سقف دهان :

جارو زدن سقف دهان با زبان یکی از تمرینات مفید در خانه است که سبب تقویت زبان برای آماده شدن تولید حرف “ر” می باشد.
از طریق نوک زبانتان سقف دهان خود را جارو بزنید.
در حال جارو زدن سقف دهان سعی کنید صدای ” ر” را تلفظ کنید

صدای مسلسل :

صدای “د” را با فشار تولید کنید و بسمت صدای ر بروید د د د د د ر ر ر