رعایت قوانین و مقررات و حریم خصوصی در زندگی اجتماعی کاملا پسندیده است!
اما یک قدم لازمه اونهم نه به دلیل نگاه از بالا به پایین بلکه به این خاطر که در شرایطی که راههای ارتباط رو بر روی فرد یا افرادی می بیندیم پس اگر قرار حمایت اجتماعی ایجاد بشه اون فرد باید اطمینان پیدا کنه که مورد احترام واقع میشه.هیچ کس از بی احترامی نسبت به خودش استقبال نمی کنه.در صورتیکه بستر احترام و اعتماد دو طرفه نباشه حمایت در ابهام و سردر گمی باقی خواهد ماند.لطفا پاسخ یکی از پیامها رو بدید.