به نظرم هر دومون داریم یک حرفو می زنیم ولی چقدر با اختلاف سلیقه من خیلی هم راضیم که مدیون باشم و بهانه ای باشه که بتونم با دوستی تماس بگیرم ولی به خدا خودت من رو بلاک کردی که یعنی مزاحمم نشو من هر بار بدنم میلرزه که اگر تماس بگیرم باید منتظر چه برخوردی باشم، آیا الان دست به سینه جوابمو میده یا با جوابهای تک کلمه ای و مختصر که یعنی سوال دومی نشه پرسید......چقدر پیچیده شده والله من اصلا اینقدر پیچش رو درک نمی کنم.