حکمت هرچه که باشه فقط امیدوارم سلامتی برقرار باشه جز این ان شاءالله همه چیز راهی داره یا راهی براش خواهید ساخت.اگر حمل بر فضولی نیست حداقل این اطمینان رو به من بدید.