دوست عزیز
این که برای هر راه حلی مشکلی پیدا کرد کمکی به موضوع نمی کنه و محلی برای اعراب موضوع صداقت افراد وجود نداره چون ارائه ی آمار هم توجیه دیگری به دنبالش خواهد آمد. دوست من پیشنهاد می کنم لطفا روی تمرکزدردرون و پیدا کردن منبع این احساسات آزار دهنده تلاش کنید و نسبت به آنها سطح آگاهی تون رو بالا ببرید و هرگاه به سراغ تون اومد کلید خاموش رو بزنید و تمرکز روی بی ذهنی یعنی آرامش داشته باشید.
هر اتفاقی که در گذشته حادث شده از جانب خود یا هرفرد دیگر در زمان خودش تعریفی داشته پیشنهاد می کنم گذشته رو با تمام خوبی ها و بدیها به حال خودش بگذارید...
مثل همیشه پرانرژی و شاد باشید

مطمئن باشید من هم در مسیر یادگیری هستم....