وقتی دختری به دنیا میاد اولین اسباب بازیش عروسکه و هر قدر که بزرگترمیشه آغوشش هم بزرگتر میشه و تعداد عروسکها هم بیشتر میشه
تا اینکه مادر میشه، مادر............
مادر چقدر این کلمه بار داره چقدر مسئولیت در اون نهفته است از کجاش باید گفت از اینکه محور خانواده است از اینکه اگر بلرزه چشمای مظلوم بچه هاش پر از اشک میشه که همیشه جاری خواهد ماند که اگر به بچه هاش تعهد رو یاد نده اونها هم نسبت به دختر تو هیچ تعهدی نخواهند داشت.
مادر دریای عشقه، اگر لب تر کنه همه رو عاشقتر می کنه
ولی با تمام نیازش سکوت می کنه چون هزاران دلیل برای سکوت در برابر نیازهاش وجود داره....
هیچ وقت به خودت "تو" نگو ....
به من هم اصلا "تو" نگو، من همه ی هورمونهام کاملا اندازه اس.............................................. ..................................... .