اگر احساس گناه مانع زندگی عادی شما می شود متن زیر را بخوانید
اگر حس گناه داری برای خودت قبر بخر هر هفته سری بهش بزن برای خودت فاتحه بخون خیرات بده و هر کاری که برای رفتگانت می کردی برای خودت انجام بده، بعد از کنار سنگ مزارت بلند شو و احساس خودت رو بررسی کن! آیا با فاتحه ای که برای خودت خوندی حالت بهتر شده یا حتی خیراتی که خیلی سرسری به در و همسایه دادی، حالت رو بهتر کرده؟
حالا یک درخت کنار سنگ‌ مزارت بکار و بهش آب بده و تابستونا زیر سایه اش بشین و موقع برف و بارون زیرش پناه بگیر! حالا احساست رو از کاری که کردی با خودت بررسی کن!
کدومش تاثیر بیشتری داشت؟!
دوستم اینا رو گفتم که آخرش اینو بگم منتظر نمون بعد رفتنت برای آرامشت کسی کاری کنه
وقتی برای خودت مزار و قبر تهیه کنی همیشه یادت می مونه که آخرش جات اینجاس و هیچ کاری نمی کنی که بعدش نتونی جبران کنی
دیگه خودت رو برای کمک کردن به دیگران محدود به آلوده شده به گناه نمی کنی چون هر لحظه می دونی که فقط داری برای رشد و تعالی خودت قدم بر میداری!
نه جنسیت برات مهمه، نه گیاه و نه حیوان هر کاری که بتونه حال دلت رو خوب کنه یعنی روحت رو به آرامش برسونه انجام میدی و همون یک متر زمین راهت رو به تمام بدی ها می بنده!
می دونی چرا، چون هر کسی این دل رو نداره که قبل از مرگش برای خودش قبر بخره کسی اینکار رو می کنه که از مرگ نترسه و کسی از مرگ‌نمی ترسه که تمام کارهاش با نیت خیر انجام بشه حتی اگر دیگران چیز دیگه ای برداشت کنند!

پ.ن: دلنوشته های من، جمعه نهم آبان